hipergovazd.am

hy_AM

RC Quadcopter 6Channel Gyros only US$ 35 Free Shipping

09/28/13 22:51:33 | Առաջարկություններ | RC մոդելներ
Today we are pleased to introduce this LQB-9990 6 channel 2.4GHZ Gyroscope Remote Control Quadcopter with Mini 6 Axis to you. Made of high quality plastic and alloy, this Quadcopter is solid enough for your kid to play a long time. Designed with gyroscope, this Quadcopter can keep balance and have a ... wonderful direction, making this Quadcopter more stable in the air. Dimensions : (5.31 x 5.31 x 1.38)" / (13.5 x 13.5 x 3.5)cm (L x W x H) Weight: 527 g / 18.59 oz Channel: 6 Remote Control: 4 x 1.5V AA Battery Main Rotor Diameter: 2.24" / 57 mm Package Includes · 1 x Quadcopter · 1 x Remote Control · 1 x Manual · 4 x Rotor · 1 x USB Cable Item: 14004838 Colors: black – yellow - green only USD 35.20 - € 26,90 Direct-Link: [URL]http://www.bit.ly/1ePHOSN[/URL] Website: [URL]http://www.TECMART.tk[/URL] FREE SHIPPING Online shopping for electronics, computer parts, apple accessories, health & beauty, video games, cell phone accessories, home & garden and more - cheap prices

Գինը:27 €

Բնակավայր:Ապարան

Հայտարարության համարը:632031

WWW ուղեցույց:http://www.bit.ly/1ePHOSN

Հայտարարություն:
Georg Klaus

Ձեւ հայտարարությանը պատասխանելու համար

:
:
 

 

 

 

Բարձրացրեք Ձեր հայտարարության հաջողությունը, այն տեղափոխելով ավելի վեր կամ այն թերկուզ տարբերել գույնավորելով!

Հիպերկայքը Ձեզ տալիս է հետեւյալ ընտրանքները, որոնք կարող եք ցանկացած կերպով համատեղել`

Հայտարարությունների հնարավորությունները`