hipergovazd.am

hy_AM

RC Quadcopter 6Axis Gyro € 15 – free shipping

08/24/14 17:27:14 | Առաջարկություններ | RC մոդելներ
Feel free to have an amazing flight with our H1 2.4GHz Mini RC UFO Quadcopter ! The RC quadcopter offers up/down flying, left/right sideward flight and even 360-degree rolling. It can go forward/backward, turn left/right, run on the road or climb the wall. Moreover, you can throw it to fly. It has m ... emory function and 6-axis gyro to enhance your flying experience. Most of all, the roller wheel and prop guard could be switched freely. Such a cool RC device should not be missed! SKU: 14007890 € 14,70 Worldwide free shipping www.RC-TOYS.tk

Գինը:15 €

Բնակավայր:Ապարան

Հայտարարության համարը:633483

WWW ուղեցույց:http://www.rc-toys.tk

Հայտարարություն:
Georg Klaus

Ձեւ հայտարարությանը պատասխանելու համար

:
:
 

 

 

 

Բարձրացրեք Ձեր հայտարարության հաջողությունը, այն տեղափոխելով ավելի վեր կամ այն թերկուզ տարբերել գույնավորելով!

Հիպերկայքը Ձեզ տալիս է հետեւյալ ընտրանքները, որոնք կարող եք ցանկացած կերպով համատեղել`

Հայտարարությունների հնարավորությունները`