hipergovazd.am

hy_AM

Quadcopter RC 6-Axis Gyro € 20 – free shipping

08/25/14 00:58:05 | Առաջարկություններ | RC մոդելներ
Brand Aosenma Model CG022 Speed Control Integrated Gyro 6-Axis Gyroscope 4 Channels Frequency 2.4GHz Flight Time Approx. 7-10 minutes Charging Time About 45 minutes Battery Rechargeable 3.7V 300mAh Lithium Battery Control Distance 30-60 meters Dimensions (4.33 x 4.33 x 1.57)" / (11 x 11 x ... 4)cm (L x W x H) Weight 17.71oz / 502g Package Includes • 1 x Aosenma CG022 Quadcopter • 1 x Transmitter • 1 x Blade • 1 x USB Cable • 1 x Battery • 1 x Protection Cover SKU: 14007704 € 20 Worldwide free shipping www.RC-TOYS.tk

Գինը:20 €

Բնակավայր:Ապարան

Հայտարարության համարը:633484

WWW ուղեցույց:http://www.rc-toys.tk

Հայտարարություն:
Georg Klaus

Ձեւ հայտարարությանը պատասխանելու համար

:
:
 

 

 

 

Բարձրացրեք Ձեր հայտարարության հաջողությունը, այն տեղափոխելով ավելի վեր կամ այն թերկուզ տարբերել գույնավորելով!

Հիպերկայքը Ձեզ տալիս է հետեւյալ ընտրանքները, որոնք կարող եք ցանկացած կերպով համատեղել`

Հայտարարությունների հնարավորությունները`